Daně 2014

 

DAŇ Z NABYTÍ (dříve daň z převodu nemovitosti)

Dosavadní zákon o dani z převodu nemovitosti nahradí zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitostí. Sazba daně se nemění, zůstávájí 4%.

I po lednu 2014 nadále platí daň prodávající, nikoliv kupující. Zůstává pravidlo, že kupující za odvod daně ručí, pokud ji prodávající nezaplatí. Nicméně nově se mohou smluvní strany dohodnout, že poplatníkem daně bude kupující. 

Ruší se nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreaci, garáže a některé pozemky. Finanční úřad může vyměřit daň ve výši 3/4 ceny místně obvyklé. Tuto variantu je potřeba dobře zvážit, protože výše daně na základě znaleckého posudku může být pro poplatníka výhodnější.

Zákonodáci i nadále podporují výstavbu nového bydlení, od daně zůstává osvobozen prodej nově postaveného domu nebo bytu. Novinkou je, že osvobození od daně platí i pro prodávající, kteří neprovozují podnikatelskou činnost jako je výstavba a prodej staveb a bytů.

 

DĚDICKÁ DAŇ

Dědická daň se od ledna 2014 v podstatě ruší. A již nezáleží na tom, zda-li dědíte po blízkém příbuzném nebo po úplně cizím člověku, ani na tom, zda dětíte jako fyzická nebo právnická osoba. Sice nově spadá pod kategorii "daň z příjmů", ale příjmy získané z dědictví jsou od daně osvobozené. V oblasti dědictví zákon nově uvádí termín bezúplatné nabytí. 

 

DAŇ DAROVACÍ

Také daň darovací patří nově pod "daň z příjmů", ale v tomto případě nám změna radost neudělá. Například dar v hodnotě 100.000 Kč byl dosud zdaněn částkou 5.600 Kč, respektive 7.000 Kč v případě nemovitosti. Od ledna 2014 bude daň u fyzické osoby 15.000 Kč, v případě právnické osoby 19.000 Kč. Bohužel, zatímco dříve byla daň 7-40% podle z hodnoty daru podle pásma zdanění a v případě movitých věcí a finančních darů byla dokonce určitá částka od daně osvobozena, od ledna 2014 platí jednotná sazba daně 15% u fyzických osob a 19% u právnických osob.